Nederlandse filmwereld in de bres voor SkrienAl meer dan driehonderd vertegenwoordigers van de Nederlandse filmwereld hebben een steunbetuiging aan het filmtijdschrift Skrien ondertekend. Zij uiten daarmee hun zorgen over het dreigende verdwijnen van Skrien.


De Raad voor Cultuur adviseerde minister Plasterk (OC&W) in zijn onlangs gepubliceerde Subsidieplanadvies 2009-2012 de subsidie aan het filmblad Skrien stop te zetten. Opvolging van dat advies betekent het einde van Skrien, dat in november zijn veertigjarig jubileum viert.

De ondergetekenden, onder wie regisseurs Jos Stelling, Digna Sinke en Heddy Honigmann, actrices Willeke van Ammelrooy en Monic Hendrickx, directeur van het Filmmuseum Sandra den Hamer en directeur IDFA Ally Derks, waarderen de brede, beschouwende visie op film, ook de Nederlandse film, waarmee Skrien zich onderscheidt. Met onderwerpen die vaak niet het nieuws van de dag halen, maar wel belangrijk zijn voor het voortgaande debat in de Nederlandse filmwereld.

De steunbetuiging wordt donderdag 29 mei naar minister Plasterk en de Raad voor Cultuur verzonden, vergezeld van een bezwaarschrift tegen het Raadsadvies. De Raad voor Cultuur komt begin juli met een aanvullend advies. De volledige steunbetuiging en de lijst met ondertekenaars wordt gepubliceerd op www.skrien.nl

skrien